Kontakt z MTU

Oblicz składkę OC w MTU

Sprawdź, jak możesz skontaktować się z MTU

Kontakt z MTU

Adres do korespondencji

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
ERGO Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Telefon

Zakup ubezpieczenia:
801 105 105
(58) 558 77 07
Zgłaszanie szkód i obsługa polis:
(58) 555 62 22

Strona internetowa

mtu.pl

E-mail

mtu@mtu.pl

Więcej o firmie

Numer KRS 0000020253 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-10-44-957
Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 94.250.000 zł

Kalkulator OC/AC

Oblicz składkę ubezpieczenia w MTU