Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie nieruchomości to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe. W towarzystwie ubezpieczeniowym MTU w pakiecie Mój Dom mamy do wyboru:

  • 1. Ubezpieczenie mieszkania, domu jednorodzinnego oraz garażu wolnostojącego – polisa chroniąca na wypadek zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych.
  • 2. Ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania lub domu jednorodzinnego – ubezpieczenie, które chroni od szkód powstałych wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych, w tym kradzieży z włamaniem i rozbojem. Polisa obejmuje także ochronę przed szkodami powstałymi wskutek akcji gaśniczej, wyburzenia, odgruzowywania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia oraz naprawę zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń w przypadku kradzieży z włamaniem.
  • 3. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – polisa, której zakres ochrony obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem mieszkania lub domu jednorodzinnego, jak również szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe na terenie posesji na której mieści się ubezpieczona nieruchomość.
  • 4. Ubezpieczenie NNW – dobrowolne ubezpieczenie, którego przedmiotem są następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego, doznanych przez osoby ubezpieczone wskazane we wniosku na terenie Polski i za granicą.

Jeżeli możesz podzielić się opinią o MTU, a w szczególności jeśli posiadałeś ubezpieczenie mieszkania w MTU, z którego likwidowałeś szkodę, to prosimy wyraź swoje zdanie!

Sprawdź także warunki innych polis w MTU:Ubezpieczone mieszkanie