Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenia samochodowe dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Właściciele zarejestrowanych pojazdów są zobligowani do zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC, pozostałe polisy mogą wybierać wedle uznania. Zakład ubezpieczeń MTU w pakiecie Mój Samochód proponuje m. in.:

  • 1. Ubezpieczenie OC - obowiązkowe ubezpieczenie, które zapewnia właścicielowi pojazdu ochronę w momencie gdy stanie się on sprawcą wypadku, w którym będą poszkodowani. W takiej sytuacji odszkodowanie wypłaci poszkodowanym ubezpieczyciel, u którego kierowca wykupił polisę OC.
  • 2. Ubezpieczenie Autocasco – ubezpieczenie dobrowolne, które chroni samochód przed uszkodzeniami, zniszczeniem lub kradzieżą. Polisa obejmuje zakresem ochrony sytuacje, gdy szkoda jest spowodowana przez zdarzenie losowe lub kierowcę.
  • 3. Ubezpieczenie Assistance – dobrowolna polisa, która gwarantuje pomoc dla kierowcy i pasażerów w razie wypadku, kradzieży lub unieruchomienia pojazdu.
  • 4. Ubezpieczenie NNW kierowcy – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które skutkują trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią ubezpieczonych. Może obejmować zakresem ochrony zarówno kierowcę jak i pasażerów.
  • 5. Ubezpieczenie szyb, bagażu i wyposażenia dodatkowego auta – ubezpieczenie dobrowolne, z którego pokrywane są koszty wymiany lub naprawy szyb. Polisa obejmuje zakresem ochronę szyby czołowej, tylnej i szyb bocznych. Ubezpieczenie bagażu chroni przed szkodami spowodowanymi m.in. przez złodziei oraz w wyniku wypadków. Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego auta obejmuje swoim zakresem sprzęt audiofoniczny, audiowizualny oraz łączności telefonicznej wraz z głośnikami i antenami.
  • 6. Ubezpieczenie Zielona Karta – polisa, która chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Zielona Karta jest wymagana na terenie 13 państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji i Ukrainy.

Oblicz cenę ubezpieczenia samochodu w MTU »

Jeżeli możesz podzielić się opinią o MTU, a w szczególności jeśli posiadałeś ubezpieczenie samochodu w MTU, z którego likwidowałeś szkodę, to prosimy wyraź swoje zdanie!

Sprawdź także warunki innych polis w MTU:Wypadek samochodowy